Skovning

Rydning af skovarealer
Flisning af rødder
Rensning af rodflis
Omdannelser af læbælter til agerjord